Czwartek

 

9.30-13.00

sala 410

TEOLOGIA

• Ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański [UKSW]:

Nieskończoność Boga w zjednoczeniu mistycznym


• O. prof. dr hab. Jacek Bolewski SJ [PWT]:

Przejście poza koniec. Teologiczne przybliżenie do nieskończoności

ESCHATOLOGIA I LITERATURA

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

26-28 kwietnia 2012

14.00-17.30

sala 410

KOSMOLOGIA

FILOZOFIA

• Dr hab. Anna Lemańska [UKSW]:

Problem nieskończoności w przyrodzie.


• Ks. dr hab. Jan Krokos [UKSW]:

Umysł nieskończony.


• Dr hab. Marcin Poręba [UW]:

Nieskończoność aktualna i potencjalna. Na styku matematyki, fizyki i filozofii.

NAUKA O LITERATURZE. ROMANTYZM

18.00

PANEL DYSKUSYJNY

Badania nad nieskończonością – osiągnięcia i perspektywy.


Prowadzenie: dr hab. Mirosław Strzyżewski [UMK];

Uczestniczą: prof. dr hab. Anna Sobolewska [UKSW],

prof. dr hab. Bogusław Dopart [UKSW/UJ],

dr hab. Magdalena Saganiak [UKSW] i inni.

Kliknij w tytuł prezentacji, aby wyświetlić jej streszczenie oraz biogram prelengenta.

Piątek

9.30-13.00

sala 043

(Nowa Sala Senacka)

LINGWISTYKA (I)

MATEMATYKA (I)

• Dr hab. Marian Turzański [UKSW]:

Kłopoty z nieskończonością.


  1. Dr Tomasz Czyżycki [UwB]:

Nieskończone symetrie i ich zastosowania.

ESTETYKA

14.00-17.30

sala 043

(Nowa Sala Senacka)

WIEDZA O TEATRZE I FILMIE (I)

NAUKA O LITERATURZE. ROMANTYZM

17.15

POKAZ FILMU


Mulholland Drive,

reż. David Lynch, USA 2001,

146 min.


(powtórna projekcja w sobotę o 18.00)

Sobota

9.30-13.00

sala 410

LINGWISTYKA (II)

• Prof. dr hab. Andrzej Bogusławski [UW]:

"Ars longa, vita brevis".


• Prof. Siergiej Gindin [Moskwa]:

Типология незавершенности текста по отношению к компонентам коммуникативного акта.

Wystąpienie nie odbędzie się z powodu choroby referenta.

MATEMATYKA (II)

• Dr hab. Marek Kowalski [UKSW]:

Informatyczna dziura w nieskończoności.

LITERATUROZNAWSTWO. POZYTYWIZM, MODERNIZM

14.00-17.30

sala 410

TEORIA LITERATURY

WIEDZA O TEATRZE I FILMIE (II)

Kontakt

Konferencja odbędzie się w w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w campusie przy ul. Dewajtis 5.

Design by Jan Giemza, 2012. http://www.bookznami.pl

Projekt plakatu i programu konferencji:

mgr Dominik Sulej