bookznami.pl

bookznami.pl – książki, filmy i seriale, sylwetki

Lifestyle

Czym różni się praca zdalna od telepracy?

W związku z rozprzestrzenianiem się różnego typu chorób coraz częściej mówi się ostatnio o wykonywaniu pracy w sposób zdalny. Nadal jednak nie każdy rozumie, na czym taka praca polega. Podstawą jest fakt, że o wykonywaniu pracy w ten sposób możemy mówić wówczas, gdy zachodzi relacja pracownik – pracodawca, a praca wykonywana jest na odległość. Nie w każdym przypadku i nie zawsze musisz przecież przychodzić codziennie na osiem godzin do biura, aby wykonywać swoją pracę.

Telepraca

Telepraca różni się w założeniu od pracy zdalnej. Telepraca ma charakter stały i została stosunkowo dobrze opisana w przepisach dotyczących prawa pracy. Z założenie do jej wykonywania wykorzystuje się kanały komunikacji elektroniczne, a pracę wykonuje się w ustalonych z pracodawcą godzinach. Nie oznacza to, że praca codziennie musi być wykonywana zdalnie. Może to oznaczać, że np. przez dwa dni w tygodniu pracownik wykonuje prace w biurze, a trzy pozostałe poza siedzibą instytucji (przy czym nie musi to być jego mieszkanie). W przypadku telepracy pracodawca musi wprowadzić stosowny regulamin, ustalając warunki, na jakich praca się odbywa. Musi także zapewnić pracownikowi konieczny sprzęt, zapewnić bezpieczeństwo pracy i zadbać o ergonomię stanowiska. Jeśli praca wykonywana jest w domu pracownika, pracodawca zapewnia wyłącznie sprzęt.

Praca zdalna

W Kodeksie Pracy brak natomiast jest regulacji dotyczących pracy zdalnej, inaczej nazywanej home office. Najczęściej ta forma traktowana jest jako pewien benefit od pracodawcy, który wyraża zgodę na świadczenie pracy z własnego domu w określonych sytuacjach życiowych czy w ustalone dni tygodnia. Co do zasady ma więc ona charakter incydentalny. W takim przypadku zastosowanie mają ogólne przepisy prawa pracy. W odróżnieniu od telepracy jest tylko jedną z możliwości. Pracownik może korzystać z biura, a czasowo może także wykonywać pracę zdalnie. Aby praca ta nie przyjęła znamion telepracy, należy ustalić kilka warunków: sposób informowania pracodawcy o terminie świadczenia pracy, czas pracy lub zadania do realizacji, potwierdzanie obecności na stanowisku, czy kontrolę pracownika. Bardzo istotne są uregulowania dotyczące zasad korzystania ze sprzętu oraz ochrony danych firmy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *